Tullaan tutuiksi Anna-Maija Huhtikangas

Hei! Nimeni on Anna-Maija, iältäni olen 36-vuotias ja asun Helsingissä. Olen sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (8 §) mukainen laillistettu sosionomi (AMK). Sosiaaliala on tullut minulle tutuksi töiden ja luottamustoimien kautta. Työhistoriani koostuu erityisesti vammaisjärjestökentästä, jossa toimin myös vapaaehtoistehtävissä ja luottamustoimissa. Olen itse vammautunut henkilö ja asiakaspalvelukoordinaattorin tehtävässä teen mielelläni asiakkaan kanssa yhteistyötä hänen parhaakseen.