Toimitusjohtaja Christina Brandt

Tullaan tutuiksi
Christina Brandt

Olen Christina Brandt, tämän yrityksen perustaja, omistaja ja työntekijä.
Ammatiltani olen lähihoitaja ja osaamisalanani on vammaistyö.
Kehitysvamma-alan ammattitutkinnosta olen suorittanut tutkinnon osan
Sosiokulttuurinen työ kehitysvamma-alalla. Olen myös koulutettu kehitysvammaisten perhehoitaja. Henkilökohtaista budjetointia olen ollut kehittämässä ensin "Avain kansalaisuuteen" hankkeessa ja nyt kehitysvammaisten palvelusäätiön perustaman Suuntaamon
mukana.

Työuraa on kertynyt monista eri ammateista mm. myynti, markkinointi ja hoiva-ala ja tällä hetkellä toimin vaikeavammaisen ja näkövammaisen veljeni omaishoitajana sekä hänen avustajanaan kodin ulkopuolella sekä tukihenkilönä henkilökohtaisen budjetin käytössä. Teen myös satunnaisia henkilökohtaisen avustajan töitä muutamille henkilöille työnantajamallilla.

Olen myös työskennellyt ikäihmisten parissa hoivakodeissa ja palvelukodissa päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä kehitysvammaisten asumisyksikössä. Olen mukana usean vammaisjärjestön toiminnassa, vammaisneuvostossa jäsenenä sekä neljättä vuotta järjestöedustamossa vammaisjärjestöiden edustajana. Voisin jopa luokitella itseni vammaisaktivistiksi tai ainakin ihmisoikeusaktivistiksi. Olen pitkään pohtinut vammaispalveluita ja ehkä eniten henkilökohtaista apua. Näiden pohdintojen myötä on tämä yritys perustettu sekä pyrkimyksenä tuottaa asiakaslähtöistä palvelua, yhdessä asiakkaan kanssa. 

Palveluita tarvitsevat kaikki ikäryhmät ja kukin omanlaisenaan, siksi on
merkityksellistä, että asiakas voi kertoa itse tai hänen läheisensä tarpeista ja tulee kuulluksi sekä toimii työnjohtajana palvelun toteutuksessa. Uskon vahvasti yhteistyöhön ja sen tuomiin mahdollisuuksiin. Uskon myös, että yhdessä tehden voimme onnistua tuottamaan ainutlaatuista palvelua juuri sinun tai läheisesi tarpeisiin, sinun kanssasi.